Меню
Количка

Информация за доставка

(1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.merinohug.com .
(2) Преди изпращане на поръчаната стока, “ЧИКОЗИЯ ЕООД” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
(3) “ЧИКОЗИЯ ЕООД” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
(4) Поръчката се изпраща 3-5 дни след получаване на плащането, но не преди предвидения срок за изработка. Ако Потребителят иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.
(5) Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства “ЧИКОЗИЯ ЕООД” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.
(6) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
(7) (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;
 б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.
(7) (2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на “ЧИКОЗИЯ ЕООД” или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.
(7) (3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът автоматично се разваля.
 (8) (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
(8) (2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.
(9) “ЧИКОЗИЯ ЕООД” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие